HBO | GROUP

Responsive image

Amatör Dalgıç Muayenesi

Amatör dalgıçlık muayenesine anamnez (dalgıç adayının sağlık özgeçmişi) ile başlanır. Bu bazı otörlere göre amatör dalgıç muayenesinin en önemli adımıdır. Kişinin tüm özgeçmişi, mevcut hastalıkları şikayetleri, kullandığı ilaçlar, alışkanlıkları, geçirdiği ameliyatlar, ailesinin özgeçmişi öğrenilir. Muayenenin en önemli adımı olan anamnezden sonra muayeneye geçilir. Tüm sistem muayeneleri detaylı olarak yapılır. Bundan sonra solunum fonksiyon testi ile akciğer kapasitesi kontrol edilir. Bununla beraber posterior anterior Akciğer Grafisi ile akciğerler kontrol edilir. Gerekli kan testleri yapılır. Bu tetkiklerde sorunu olmayanlar basınç odasında basınç simülasyonuna alınırlar. Basınç operatörümüzle dalış yapan dalgıç adayı bu testten geçtikten sonra kişi dalış raporu almaya hak kazanır.


Profesyonel Dalgıç Muayenesi

Profesyonel dalgıçlarda ise amatör dalgıç muayenesine ek olarak Disbarik Osteonekroz araştırması yapılması gerekir. Omuz başı, kalça eklemi ve dizlerin iki taraflı, özel pozisyonlarda direkt grafileri alınıp lezyon olup olmadığı kontrol edilir. Sonuçlar çıktıktan sonra kişi profesyonel dalgıç raporu almaya hak kazanır.
Responsive image
Responsive image

x
Anladım